מדיניות פרטיות

תשלום

התשלום הוא עבור שירותי החברה ובהתאם לחוזה התקשרות.

חידוש אוטומטי

ההתקשרות היא חודשית והתשלום מתחדש בכל חודש באופן אוטומטי. השירות ביום עשיית העסקה, שהוא יום התשלום.

הפסקת פעילות

הפסקת פעילות מטעם הלקוח: על הלקוח להודיע בכתב עד יומיים לפני סיום חודש הפעיות, כי בכוונתו לעצור את הפעילות. ולהפסיק את ההתקשרות.

ביטול עסקה

ביטול עסקה: ע״פ תקנון הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התש״ע- 2010 פרק הזמן בו ניתן לבטל עסקה הוא 14 יום מרגע ביצוע ובלבד שהביטול יעשה לא פחות מ- 7 ימים קודם למועד תחילת השירות. (לפרטים נוספים ראה חוק הגנת הצרכן)

הקפאת שירות

הקפאת שירות: החליט הלקוח מטעמים שונים להקפיא את השירות לזמן מוגבל, יודיע על כך לחברה בכתב תוך יומיים מקבלת ההחלטה. החברה על פי שיקול דעתה הסביר, תוגיע ללקוח באם יחוייב חשבונו או יוקפא לתקופה מוגבלת שלא תעלה על 14 יום.

זכויות קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני בכל מה שיפותח ע״י החברה במסגרת ההתקשרות עם הלקוח, ללא יוצא מן הכלל, יהיו בבעלות החברה, ועל כן, רשאית החברה לעשות בהם כל שימוש, לרבות פרסום תוצאות וקמפיינים של לקוחתיה, ולרבות מחיקת קמפיינים, קהלים, ונתונים נוספים בעת סיום ההתקשרות עם הלקוח.

מכתב תקנון החברה והנספחים

מכתב תקנון החברה והנספחים מהווים יחד חוזה ההתקשרות בין הלקוח והחברה: הצעת מחיר, בריף אפיון לקוח (באופן מקוון / חתימה דיגיטלית)

אחריות הלקוח

הלקוח נושא באחריות המלאהעל פי דין חוק זכויות יוצרים על כל חומר שהעביר לחברה לרבות סרטונים, תמונות, רשומות, טרסטים וכו׳. החברה לא תשא באחריות בגין תביעות על פי חוק זה, וכן הלקוח תחייב לשפות את החברה בגין כל נזק העלול להיגרם כתוצאה מהפרה.

חוק 30 א׳

בהתאם לקוח 30 א׳ לקוח ההתקשרות (בזק ושירותיו) תשמ״ב 1982 – הלקוח יודגר מפרסם כהגדרתו בתיקון מס׳ 63 תשע״ו 2016.החברה לא תשא באחריות בגין תביעות על פי חוק זה, וכן הלקוח תחייב לשפות את החברה בגין כל נזק העלול להיגרם כתוצאה מהפרה.

חשבונות פעילים

על הלקוח לספק חשבונות פרסום פעילים ומאושרים, ללא היסטוריית חסימות מטעם פלטפורמות הפרסום.

אחריות חברה

החברה לא תשא באחריות בגין כל מעשה או פעולה עליה אחראיות החברות: פייסבוק, גוגל, טאבולה, אווטבריין, שלח מסר, אינסטגרם, טיקטוק וכו׳, לרבות דרכי וזמני גביית תשלום בגין פרסום, הגבלת שירות, הגבלת חשבון, חסימות ומחיקות. בתקופה זו כל פעולה של יצירת קשר וניסיונות לעזור ללקוח אל מול חברות אלו, יכללו כימי עבודה לכל דבר ועניין והלקוח יחוייב בהתאם. הלקוח מודע לסיכונים בגין פרסום אורגני וממומן (לרבות שימוש ברובוטים) ומאשר כי הוא האחראי הבלעדי לכל טענה בגין סעיף זה.

אישור הלקוח

הלקוח מאשר כי החברה מורשת לבצע פעולות בחשבונות ובפרופילים ברשתות החברתיות כגון – העלאת קמפיינים, שינוי שם חשבון מודעות, פרסום בדפים, ביצוע עוקב והסרת העוקב אחרי קהל היעד המוגדר לנו מראש, ביצוע לייקים ותגובות (לפוסטים של משתמשים אחרים), וכו׳.

מוניטין החברה

הלקוח מתחייב שלא לפגוע במוניטין החברה באמצאות פרסומים ברשתות החברתיות ובגוגל, ו/או בכל אמצעי פרסום אחר. במידה ויעשה כן, החברה שומרת לעצמה את זכותה להגשת תביעה בגין הפרת חוק איסור לשון הרע תשכ״ח 1965.

הצטרפות לשירות

בעת הצטרפות הלקוח לשירותי החברה, הלקוח מאשר הסכמתו המפורשת לקבל דבר פרסומת מהחברה, וכי החברה רשאית לפנות ללקוחותיה באמצעות דיוור ישיר, לרבות בדואר אלקטרוני וכן באמצעות הודעות סמס ו/או פנייה טלפונית למטרות שיווק וכיוצ״ב. ללקוח לא תהיה כל טענה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בעניין זה.

פרטים אישיים

החברה רשאית למסור את הפרטים האישיים של הלקוחות לכל אחד מהעובדים, המנהלים, המבטחים, היועצים המקצועיים, הסוכנים, הספקים, או קבלני המשנה, במידה סבירה וכנדרש על פי חוק. החברה לא תעביר את פרטי הלקוח לגורמי צד ג׳ ללא אישור הלקוח.

סמכות שיפוט

על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל. כל סכסוך הנוגע לתקנון יהיה בסמכות הבלעדית של בית-המשפט המוסמך במחוז תל-אביב.

Privacy Policy

Effective Date: 04-06-2021

Your privacy is important to us

It is Sky Marketing Israel’s policy to respect your privacy regarding any information we may collect while operating our website. This Privacy Policy applies to skymarketing.co.il (hereinafter, “us”, “we”, or “skymarketing.co.il”). We respect your privacy and are committed to protecting personally identifiable information you may provide us through the Website. We have adopted this privacy policy (“Privacy Policy”) to explain what information may be collected on our Website, how we use this information, and under what circumstances we may disclose the information to third parties. This Privacy Policy applies only to information we collect through the Website and does not apply to our collection of information from other sources.

This Privacy Policy, together with the Terms of service posted on our Website, set forth the general rules and policies governing your use of our Website. Depending on your activities when visiting our Website, you may be required to agree to additional terms of service.

Contents

Click below to jump to any section of this privacy policy

 1. Website Visitors
 2. Personally-Identifying Information
 3. Security
 4. Links To External Sites
 5. Sky Marketing Israel uses Google AdWords for remarketing
 6. Protection of Certain Personally-Identifying Information
 7. Aggregated Statistics
 8. Cookies
 9. E-commerce
 10. Privacy Policy Changes
 11. Other Policies
 12. Contact Information & Credit

1. Website Visitors

Like most website operators, Sky Marketing Israel collects non-personally-identifying information of the sort that web browsers and servers typically make available, such as the browser type, language preference, referring site, and the date and time of each visitor request. Sky Marketing Israel’s purpose in collecting non-personally identifying information is to better understand how Sky Marketing Israel’s visitors use its website. From time to time, Sky Marketing Israel may release non-personally-identifying information in the aggregate, e.g., by publishing a report on trends in the usage of its website.

Sky Marketing Israel also collects potentially personally-identifying information like Internet Protocol (IP) addresses for logged in users and for users leaving comments on https://skymarketing.co.il blog posts. Sky Marketing Israel only discloses logged in user and commenter IP addresses under the same circumstances that it uses and discloses personally-identifying information as described below.

Back to table of contents

2. Personally-Identifying Information

Certain visitors to Sky Marketing Israel’s websites choose to interact with Sky Marketing Israel in ways that require Sky Marketing Israel to gather personally-identifying information. The amount and type of information that Sky Marketing Israel gathers depends on the nature of the interaction. For example, we ask visitors who leave a comment at https://skymarketing.co.il to provide a username and email address.

Back to table of contents

3. Security

The security of your Personal Information is important to us, but remember that no method of transmission over the Internet, or method of electronic storage is 100% secure. While we strive to use commercially acceptable means to protect your Personal Information, we cannot guarantee its absolute security.

Back to table of contents

Our Service may contain links to external sites that are not operated by us. If you click on a third party link, you will be directed to that third party’s site. We strongly advise you to review the Privacy Policy and terms of service of every site you visit.

We have no control over, and assume no responsibility for the content, privacy policies or practices of any third party sites, products or services.

Back to table of contents

5. Sky Marketing Israel uses Google AdWords for remarketing

Sky Marketing Israel uses the remarketing services to advertise on third party websites (including Google) to previous visitors to our site. It could mean that we advertise to previous visitors who haven’t completed a task on our site, for example using the contact form to make an enquiry. This could be in the form of an advertisement on the Google search results page, or a site in the Google Display Network. Third-party vendors, including Google, use cookies to serve ads based on someone’s past visits. Of course, any data collected will be used in accordance with our own privacy policy and Google’s privacy policy.

You can set preferences for how Google advertises to you using the Google Ad Preferences page, and if you want to you can opt out of interest-based advertising entirely by cookie settings or permanently using a browser plugin.

Back to table of contents

6. Protection of Certain Personally-Identifying Information

Sky Marketing Israel discloses potentially personally-identifying and personally-identifying information only to those of its employees, contractors and affiliated organizations that (i) need to know that information in order to process it on Sky Marketing Israel’s behalf or to provide services available at Sky Marketing Israel’s website, and (ii) that have agreed not to disclose it to others. Some of those employees, contractors and affiliated organizations may be located outside of your home country; by using Sky Marketing Israel’s website, you consent to the transfer of such information to them. Sky Marketing Israel will not rent or sell potentially personally-identifying and personally-identifying information to anyone. Other than to its employees, contractors and affiliated organizations, as described above, Sky Marketing Israel discloses potentially personally-identifying and personally-identifying information only in response to a subpoena, court order or other governmental request, or when Sky Marketing Israel believes in good faith that disclosure is reasonably necessary to protect the property or rights of Sky Marketing Israel, third parties or the public at large.

If you are a registered user of https://skymarketing.co.il and have supplied your email address, Sky Marketing Israel may occasionally send you an email to tell you about new features, solicit your feedback, or just keep you up to date with what’s going on with Sky Marketing Israel and our products. We primarily use our blog to communicate this type of information, so we expect to keep this type of email to a minimum. If you send us a request (for example via a support email or via one of our feedback mechanisms), we reserve the right to publish it in order to help us clarify or respond to your request or to help us support other users. Sky Marketing Israel takes all measures reasonably necessary to protect against the unauthorized access, use, alteration or destruction of potentially personally-identifying and personally-identifying information.

Back to table of contents

7. Aggregated Statistics

Sky Marketing Israel may collect statistics about the behavior of visitors to its website. Sky Marketing Israel may display this information publicly or provide it to others. However, Sky Marketing Israel does not disclose your personally-identifying information.

Back to table of contents

8. Cookies

To enrich and perfect your online experience, Sky Marketing Israel uses “Cookies”, similar technologies and services provided by others to display personalized content, appropriate advertising and store your preferences on your computer.

A cookie is a string of information that a website stores on a visitor’s computer, and that the visitor’s browser provides to the website each time the visitor returns. Sky Marketing Israel uses cookies to help Sky Marketing Israel identify and track visitors, their usage of https://skymarketing.co.il, and their website access preferences. Sky Marketing Israel visitors who do not wish to have cookies placed on their computers should set their browsers to refuse cookies before using Sky Marketing Israel’s websites, with the drawback that certain features of Sky Marketing Israel’s websites may not function properly without the aid of cookies.

By continuing to navigate our website without changing your cookie settings, you hereby acknowledge and agree to Sky Marketing Israel’s use of cookies.

Back to table of contents

9. E-commerce

Those who engage in transactions with Sky Marketing Israel – by purchasing Sky Marketing Israel’s services or products, are asked to provide additional information, including as necessary the personal and financial information required to process those transactions. In each case, Sky Marketing Israel collects such information only insofar as is necessary or appropriate to fulfill the purpose of the visitor’s interaction with Sky Marketing Israel. Sky Marketing Israel does not disclose personally-identifying information other than as described below. And visitors can always refuse to supply personally-identifying information, with the caveat that it may prevent them from engaging in certain website-related activities.

Back to table of contents

10. Privacy Policy Changes

Although most changes are likely to be minor, Sky Marketing Israel may change its Privacy Policy from time to time, and in Sky Marketing Israel’s sole discretion. Sky Marketing Israel encourages visitors to frequently check this page for any changes to its Privacy Policy. Your continued use of this site after any change in this Privacy Policy will constitute your acceptance of such change.

Back to table of contents

Back to table of contents

12. Contact Information & Credit

This privacy policy was created at privacyterms.io privacy policy generator. If you have any questions about our Privacy Policy, please contact us via email or phone.

Back to table of contents

0
  0
  סל הקניות שלך
  סל הקניות שלך ריקחנות
   למימוש הקופון לחץ כאן

   אתר זה משתמש בעוגיות כדי להבטיח שתקבל את החוויה הטובה ביותר בעת הגלישה.

   מסלול מהיר וקצר לפרסום העסק שלך און-ליין!