בדיקת נגישות לאתר האינטרנט שלך ללא עלות!

האם האתר שלך מהווה סיכון לתביעה משפטית?

סריקה מהירה וחינמית תראה לך הפרות שעלולות להשאיר אותך חשוף לתביעות משפטיות.

לנו יש פתרון מלא על פי חוק לנגישות האתר שלכם!